Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Om Leader

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i LEADERs styrelse som kallas LAG (Local Action Group). LEADER kallas ibland för Lokal Ledd Utveckling, LLU.

Här finns en film om LEADER-metoden.

Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som du tror kan utveckla din bygd. Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering, som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar. Projektstödet kommer från EU och medfinansieras lokalt av Region Örebro län och de kommuner som ingår i området.

En presentationsbroschyr hittar du här

LEADER har funnits 20 år i Sverige och här finns en film om detta.

Mer information om LEADER finns på Jordbruksverkets hemsida om landsbygdsutveckling.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype