Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Småprojektstöd

Sista inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång är den 18 januari 2023.

Småprojekt är en förenklad projektform för mindre utvecklingsprojekt, upp till 40 000 kr inkl. moms. Dessa är enklare att söka, driva och redovisa än "riktiga" projekt och lämpar sig framförallt för förstudier, pilotprojekt och liknande. Sökande måste vara en juridisk person, privatpersoner kan inte söka.

Projekten skall ligga inom insatsområde 1,2 eller 3. Inriktningarna som det går att söka till blir då följande:
Småprojekt får inte innehålla investeringar. Kostnader för projektledare kan ingå, men måste då vara en företagare som fakturerar kostnaden. Småprojekt får inte ha sin huvudsakliga verksamhet i Örebro och Kumlas stadskärnor.

Ansökan skall innehålla följande information (använd rubrikerna):
- Namn på projektet
- Uppgifter om sökande och kontaktperson (kontaktuppgifter och organisationsnummer).
- Kortfattad bakgrund.
- Beskrivning av vad ni vill göra i projektet.
- Information om varför ni vill göra det.
- Mål, vad ni vill uppnå med projektet.
- Information om vilka som ska genomföra projektet och om samarbetspartners.
- En detaljerad kostnadsbudget.
- En beskrivning över hur ni kommit fram till kostnadsbudgeten (offerter, prislistor, gjorda förfrågningar etc).

Ansökan skall skickas per brev eller lämnas till LEADER Mellansjölandets kansli och vara påskriven av firmatecknare. Kompletteringar kommer sedan att kunna göras per e-post.

När du skriver ansökan är det bra att tänka på följande:

- Gör det tydligt att projektet ligger inom någon/några av projektinriktningarna ovan.

- Eftersom det är LEADER-stöd är det en styrka om det förekommer samverkan mellan olika aktörer i projektets genomförande.

- Att beakta och/eller arbeta med horisontella mål ökar chansen att få ansökan beviljad.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype