Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Ny hemsida

Detta är LEADER Mellansjölandets gamla hemsida som inte längre uppdateras. Den nya finns här.


Ny programperiod

Nu går det att lämna in ansökningar för programperioden 2023-2027. Det betyder att även projekt i Karlskogas landsbygd kan sökas. Då väljer man ansökningar för perioden 2023-2027, medan övriga fortfarande väljer 2014-2022 eftersom vi har pengar kvar där.
Kontakta gärna kansliet för mer info om detta.

Projektstöd hos LEADER!

Sista inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång för projektansökningar är den 8 mars 2023. Omgången efter har inlämningsdatum i mitten av maj 2023. För småprojektansökningar är 13 mars sista inlämningsdag.
Mer information om projektstöd inom LEADER finns här och information om ansökningsförfarandet hittar du här. Om Småprojekt läser du här.

OBS! Just nu är det extra viktigt att ta kontakt med oss innan du skickar in ansökan, då vi är i skarven mellan EU:s programperioder och måste se till att allt blir rätt.

Prioriterade 2023-2027!

LEADER Mellansjölandet har fått besked från Jordbruksverket att området prioriteras inför kommande programperiod, åren 2023-2027. Vi väntar nu på startbesked för åren 2023-2027. Den nu godkända utvecklingsstrategin hittar du här.

Beviljade projekt 2014-2022

Programperioden 2014-2020 förlängs så att den omfattar 2014-2022. En sammanställning över alla beviljade projekt i Mellansjölandet finns här.

LEADER Mellansjölandet

Mellansjölandet är ett område i Örebro län där EUs program för landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden används. Området består av kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro samt en mindre del av Karlskoga kommun. LEADER Mellansjölandets projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt kommunerna i området.

Behandling av personuppgifter

LEADER Mellansjölandet sparar de uppgifter om medlemmar som behövs för föreningsarbete såsom kalla till årsstämma och fakturera medlemsavgift. Uppgifter om medlemmar som gått ur föreningen raderas.
Rörande projekthandlingar sparas personuppgifter då de behöver finnas för att uppfylla offentlighetsprincipen samt kunna genomföra uppföljning och eventuella framtida revisioner.

Välkommen till Mellansjölandet!

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype